LNG – flydende naturgas – i fremtiden 2018-05-25T13:25:20+02:00

LNG – flydende naturgas – i fremtiden

LNG – flydende naturgas – i fremtiden

I Nordic Marine Oil A/S overvåger vi situationen inden for LNG (flydende naturgas). Vi ser mange interessante udfordringer, der kan – og sikkert – vil ændre tankegangen bag og udførslen af bunkering i den nærmeste fremtid.

Bunkering af LNG udføres allerede over hele verden med stor succes, og vi ser, at der bygges terminaler til LNG i Asien og Europa.

Udsigten til, at LNG kunne blive en vigtig global energikilde, er for tiden et af de mest omdiskuterede spørgsmål i bunkerindustrien. Vi ser en generel enighed i branchen om, at LNG vil vokse i betydning i de kommende år, men det er stadig meget uklart, hvordan gassen vil bidrage til Europas energiportefølje i fremtiden.

Hvad planlægger de store raffinaderier for fremtiden? Hvilke krav har rederne til deres nybyggerier i fremtiden? To meget vigtige spørgsmål, når man diskuterer den fremtidige brug af LNG og bunkering heraf – ikke mindst i betragtning af forskrifterne om at nedbringe andelen af svovl i marinebrændstof til 0,50% i 2020.

Hvad er LNG, flydende naturgas?

LNG eller flydende naturgas er en naturgas, som bliver flydende, når den nedkøles til -161°C.

Denne proces reducerer dens volumen med en faktor på mere end 600, hvilket svarer til at reducere en badebold til størrelsen på en bordtennisbold. Det gør det muligt at transportere LNG effektivt til søs. Når gassen når sin destination, losses den fra skibet til importterminaler, hvor den opbevares i væskeform, indtil den opvarmes og igen omdannes til naturgas. Naturgassen sendes derefter gennem rørledninger ud til virksomheder og husejere.

Hvilke krav og udfordringer ser vi med at bunke LNG, flydende naturgas?

Bunkering af LNG er mere kompleks end normal bunkering og stiller særlige krav til fragtskib og til dets operatør hvad angår udstyr og procedurer.

Specifikke procedurer:

 • Manualer
 • Nødstopsystemer
 • Sikkerhedsfrakobling
 • Meget lav temperatur (ca. -160°C)
 • Enhver kontakt med kulstofstål vil medføre metal-skørhed
 • Hudkontakt vil medføre alvorlige forbrændinger
 • Konstant kogende væske
 • Den flydende naturgas afkøles ved konstant afkogning af last
 • Under en lastoverførsel genereres store mængder overskudsgas, som skal håndteres
 • Last, som ældes (Sammensætningen ændres over tid)
 • Brandfarlig
 • Klassificering som farligt område
 • Sammensætningen af LNG kan variere

I Nordic Marine Oil A/S har vi uddannet vores team i bunkering af LNG, så vi kan møde og forberede vores fremtidige udfordringer på det voksende marked for flydende naturgas. Du er altid velkommen til at kontakte vores team for at finde den bedste løsning til din situation – dine ønsker er vores vigtigste opgaver.